• Billedbånd-køkken-xor

Tilbud om dansk og matematik

dansk og mat

Med Erhvervsuddannelses-reformen stilles der for optagelse krav om et karaktergennemsnit på minimum 2 i dansk og matematik.

Eller at du får foretaget en helhedsvudering på baggrund af en centralt stillet prøve i anvendelsesorienteret dansk/matematik og en samtale.

Dansk/matematik værkstedet er vores tilbud til at hjælpe dig til at klare denne prøve. Men først når du er afklaret om hvilket fag/retning du vil, og du er “tændt” for dette.
Så er vi klar til at tilbyde dig undervisning.

Vore samlede “pakke” indenfor Dansk/matematik er:

Screening
Alle der starter hos os screenes i dansk og matematik. Screeningerne skal hjælpe os med at afdække:

  • Dine kundskaber i dansk og matematik.
  • Læringspotentiale.
  • Hvorvidt du har behov for undervisning i henhold til din uddannelsesplan.
  • Hvilket form for undervisning du vil have bedst udbytte af.

Skal du på erhvervsskolen vil du komme til et TOPMØDE om dette.

  • Om du er faglig klar (tændt) til den uddannelse du har valgt.
  • Om du har forudsætninger i Dansk og Matematik for at kunne starte.
  • Om du kan forventes i løbet af 20 uger på grundforløb at klare de særlige krav der er ved overgangen til Hovedforløbet (praktikken/lærepladsen)

Dansk og matematik målrettet GF2

Hvis du skal styrkes i Dansk/matematik, og hvis du skal til optagelsesprøve, så vil du deltage på vores Dansk/Matematik værksted.
Der tilrettelægges et intensivt forløb, hvor du arbejder med dansk og matematik ud fra praktiske opgaver tilknyttet værkstedsarbejdet.

Test og undervisning til ordblinde og talblinde

Vises sceeeningen på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes deltageren en dyberegående test i samarbejde med Center for Specialundevisning (CSU). Testen afdækker, hvorvidt der er tale om ordblindhed/talblindhed eller andre eventuelle indlæringsvanskeligheder, som så følges op af råd, vejledning og undervisning.

Dansk og matematik iøvrige

Hvis du er klar til at modtage undervisningstilbud gennem Ungdomsskolen/ eller VUC hjælper vi med tilmelding til dette.

Download vores flyer  her