ApS og Ejerforhold – det skal du vide

Hvis du allerede nu har besluttet at din første virksomhed skal være et ApS, så er det nu du skal begynde at kigge på det lovmæssige krav der er til stiftelse og hvad der bare er utrolig godt at have styr på ved opstart. 

Ejerbogen – ved du hvad det er? 

En af de ting der kommer bag på mange iværksættere der gerne vil starte et ApS er at man skal have en ejerbog. Ejerbogens formål er at holde styr på alle ejerforhold i selskabet samt løbende dokumentere ændringerne af disse – i nogle ApS\’er er det ikke unormalt at ejerkredsen og ejerforholdene løbende ændres. Det kan eksempelvis være at man skifter en investorer ud eller investoreren køber større andel – dette skal dokumenteres.

I vælger internt i virksomheden selv hvordan i vil administrere denne ejerbog, men det er normalt at have en advokat til at styre det i et word, excel eller lignende. Følgende SKAL være med i en ejerbog:

  • Ejernes fulde navne.
  • Ejernes respektive adresser.
  • Ejernes CPR eller CVR numre så ejerskabet er personbundet.
  • Hvor meget de forskellige ejere har af selskabets kapital.
  • Hvordan deres stemmeret i virksomheden ser ud.

Afslutningsvis skal det siges at ejerbogen ikke behøver at blive offentliggjort, den skal bare være tilgængelig for myndighederne. Hvis ejerne ejer mere end 5% af virksomheden skal de dog registreres i det offentlige ejerregister.

Hvem bestemmer?

I et ApS er stemmereglerne og lederrollerne nemmere at gennemskue end ved eksempelvis A/S. Et anpartsselskab skal have en direktør som kan suppleres med eksempelvis et tilsynssråd – men det er ikke et krav som det er ved A/S\’er. 

De ejere der er i virksomheden træffer beslutninger i virksomheden på generalforsamlinger hvor der føres demokrati – de tiltag med flest stemmer er dem der går igennem. 

Hvem hæfter? 

Dette er en af de andre kæmpe store fordele ved at drive et ApS over andre selskabsformer. I ApS\’er hæfter selskabet alene for gælden. Det vil sige at alle ejernes privatøkonomi er i sikkerhed. Anpartshaverne kan højest miste det de har købt anparter for – kreditorerne kan ikke kræve personlige ejendele fra ejerne. 

Hvis anpartshaverne er smarte overfører de udbyttet til deres holdingselskab, hvor kreditorer og andre gældsforpligtelser heller ikke kan nå dem. Erhvervsdrivende bør dog være opmærksom på, at banker som oftest kræver at du stiller personlig kaution for dit lån, selvom du vælger at låne pengene igennem din virksomhed. Det er en sikkerhed fra bankens side.