• Billedbånd-køkken-xor

Interregprojektet CPL

Nu har der efterhånden eksisteret produktionsskoler i adskillige år, så hvad er pointen i at oprette Interregprojektet CPL – Center for Praksislæring ? Der er mindst to gode grunde.

For det første betyder det at produktionsskolerne, samtidig med at de forbliver lokalt forankrede tilbud til praktisk orienterede unge i lokalområdet, også kan tilbyde indgang til meget mere specialiserede uddannelser i et interregionalt og internationalt perspektiv til specielt interesserede i denne gruppe. På forskellige produktionsskoler skal et eller flere værksteder samtidig være specialiserede LearningLabs i CPL

For det andet skal praksislæringen for at kunne indgå som en anerkendt del af det formelle uddannelsessystem præstere og dokumentere læring i forhold til et standardiseret niveau. Ikke forstået som et mål alle deltagere i undervisningen skal opnå (ellers er de dumpet), men som en standard for hvad de opnåede kompetencer skal ses i forhold til. Og hvis de opnåede kompetencer desuden skal kunne kommunikeres udover landets grænser som led i et fælles europæisk eller internationalt uddannelsessystem, skal denne standard desuden anerkendes internationalt. Centeret vil derfor stille standardiserede kvalitetskrav til både indhold og dokumentation af praksislæring (set i sammenhæng med EUs ECVET system, men funderet i produktionsskolepraksis).

Vi vil på den måde støtte bestræbelserne på at anvende den samlede talentmasse og få flere unge ind i erhvervsuddannelserne.
Fem produktionsskoler er med i projektet, Haderslev, Kalundborg, Flensborg, Malente og Korsør. Projektet løber fra 1/8 2016 til 31/7 2019, altså 3 år.

Projektet er støttet af EU gennem Interreg 5a programmet

http://eucpl.eu/

 

Logo-OK