• Billedbånd-køkken-xor

Alkohol og andre rusmidler

 

Der må ikke nydes alkohol i skoletiden.
Dog kan lederen af værkstedet give dispensation
til en omgang øl ved en særlig lejlighed.

Alle andre rusmidler er forbudt på skolen.
Vi stiller krav om test i konkrete tilfælde hvor vi har mistanke,
også selvom eleven er af en anden opfattelse.

Enhver overtrædelse af reglerne,
kan føre til bortvisning eller afskedigelse.
Alle tilfælde bliver betragtet meget alvorligt.

Hvis der er deltagere, der har problemer med at overholde
disse regler, vil vi starte et samarbejde med misbrugscentret,
så snart det er hensigtsmæssigt.
Det gælder også selvom elevens forbrug foregår i fritiden,
men det er af sådan en størrelse eller karakter,
at vi mener det har indflydelse på skoletiden.

Eleven kan godt være indskrevet på skolen,
mens han eller hun er i behandling.