• Billedbånd-køkken-xor

Deltagerrådsmøder

Der vælges en deltager fra hvert værksted til deltagerrådet.

De valgte repræsentanter er samtidig sikkerhedsrepræsentanter for værkstedet.

Deltagerrådet vælger en formand blandt de valgte deltagere. Denne er tillige medlem uden stemmeret i skolens bestyrelse.

På deltagerrådsmøderne deltager altid en repræsentant fra medarbejdergruppen. Denne fungerer som sekretær for rådet.

Se mere på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23670

Klik for vedtægter Pil