• Billedbånd-køkken-xor

Praktik

Praktik kan aftales i op til 4 uger pr. ½år.

Den enkelte værkstedslærer, vejleder og deltager kan lave konkrete praktikaftaler, og efterfølgende bede kontoret om at sende praktikaftalen til arbejdsgiveren.

Praktikaftalen er en standardskrivelse udfærdiget af skolen.

Arbejdssedlerne føres fra værkstedet i praktikperioden.

Værkstedslederen og vejlederen aftaler, hvem der foretager pratikbesøg.

Særligt i forbindelse med evt. praktik i udlandet

I forhold til ansvar for skader på andre eller materiel er deltageren dækket af Korsør Produktionshøjskoles erhversansvarsforsikring.

I forhold til skader på deltageren selv i forbindelse med arbejdsulykker er deltageren udelukkende dækket gennem den nationale sygesikring.

Ønskes yderligere dækning, for eksempel en egentlig arbejdsskadeforsikring, sørger deltageren for det (det kan evt allerede være dækket af deltagerens egen familieforsikring)