• Billedbånd-køkken-xor

Praktik

Praktik kan aftales i op til 4 uger pr. ½år.

Den enkelte værkstedslærer, vejleder og deltager kan lave konkrete praktikaftaler, og efterfølgende bede kontoret om at sende praktikaftalen til arbejdsgiveren.

Praktikaftalen er en standardskrivelse udfærdiget af skolen.

Arbejdssedlerne føres fra værkstedet i praktikperioden.

Værkstedslederen og vejlederen aftaler, hvem der foretager pratikbesøg.