• Billedbånd-køkken-xor

Rygepolitik

Røgfri skole pr. august 2017

• Korsør ProduktionsHøjskole er en røgfri skole, der må ikke ryges på skolens matrikler.
Det gælder også diverse dampcigaretter.
• Ved fællesture og fællesarrangementer kan der dispenseres.