• Billedbånd-køkken-xor

Erhvervskolen Nordsjælland vedr. Produktionsskolebaseret erhvervsuddanelse