• Billedbånd-køkken-xor

Skolens Projekter

ProNet

ProNet var et EU INTERREG søttet projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler i Fehmarnbelt regionen og en af skolerne var Korsør ProduktionsHøjskole.
Projektet løb fra 1/1 2010 til 31/3 2013.

DI – Nye Spor til Teknik

“Nye spor til teknik”  skal spore flere unge ind på erhvervsskolerne.

Futura Maritima

Futura Maritima er et EU INTERREG støttet projektsamarbejde mellem to tyske og to danske produktionsskoler – en af de danske skoler er Korsør ProduktionsHøjskole.