• Billedbånd-køkken-xor

Skolens Projekter

ProNet

ProNet var et EU INTERREG søttet projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler i Fehmarnbelt regionen og en af skolerne var Korsør ProduktionsHøjskole.
Projektet løb fra 1/1 2010 til 31/3 2013.

DI – Nye Spor til Teknik

“Nye spor til teknik”  skal spore flere unge ind på erhvervsskolerne.

Futura Maritima

Futura Maritima er et EU INTERREG støttet projektsamarbejde mellem to tyske og to danske produktionsskoler – en af de danske skoler er Korsør ProduktionsHøjskole.

Erasmus+ – Udvekslinger med Europa

Korsør ProduktionsHøjskole har i årevis haft udvekslingsophold med skoler i resten af Europa med finansiel støtte fra et EU program. Programmet hed tidligere Leonardo, nu hedder det Erasmus+.

Men målet er det samme, deltagere fra Korsør kommer ud i resten af Europa og prøver at arbejde med der, og deltagere fra resten af Europa kan komme og være med i Korsør.

Det længst varende samarbejde har været North West Regional College i Derry, Nordirland. Her har i over 20 år jævnligt været 5 – 6 elever fra Korsør en 3 – 4 uger i Derry, og et tilsvarende antal fra Derry har været i Korsør. Det er der kommet gode arbejdserfaringer, bedre engelskkundskaber og en hel del stadig eksisterende venskaber ud af.

Derudover har der i tidens løb været udvekslinger med Holland og Finland og Frankrig og Italien.