• Billedbånd-køkken-xor

Start hos os:

Vil du gerne optages på skolen, skal du som det første have en tid til en samtale.
Du kan ringe til tlf: 5835 0909.
Eller sende en e-mail til kph@xor.dk.
Eller komme på ned på skolen på Norvangen 15, 4220 Korsør

Formålet med samtalen er:

At du kan få svar på de spørgsmål, du måske har: 

– At fortælle dig lidt om, hvordan hverdagen ser ud på skolen
– At vi får lidt viden om dine ønsker m.h.t. uddannelse
– At få en viden om, hvilket værksted du gerne vil være på.

Du kan optages på ProduktionsHøjskolen hvis du opfylder en eller flere af de følgende krav:
– At du ikke er fyldt 25 år.
– At du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og ikke umiddelbart kan starte på en.
– Hvis du har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Du kan også henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning, under alle omstændigheder sker optagelse i samarbejde med dem.
Det skal tilføjes at opholdet på produktionsskolen ikke er formelt kompetencegivende, undtagen vores aktiviteter, vedr. Lærlinge, egu-elever,
samt for de aktiviteter hvor forløbet er planlagt som en del af et grundforløb.

Her er ingen faste optagelsestidspunkter.
Du kan søge optagelse, når det passer dig. Her er heller ikke på forhånd fastlagt, hvor lang tid skoleopholdet skal vare.
Nogle går her i kort tid, andre går her længe, nogle prøver forskellige værksteder, andre koncentrerer sig om at forberede sig til en ungdomsuddannelse.

Hvornår kan jeg starte?

Vi har løbende optag på skolen, så du kan starte når du har lyst, og der er plads på skolen.

Hvor lang tid varer et forløb?

Til du er klar og ved hvilken uddannelse eller job du vil gå i gang med, dog maksimalt et år.