• Billedbånd-køkken-xor

Tilbud om dansk og matematik

dansk og mat

Dansk og matematik målrettet GF2

På Korsør ProduktionsHøjskole tilbyder vi forløb i dansk og matematik frem imod optagelsesprøven, der giver adgang til erhvervsuddannelse.
Der tilrettelægges et intensivt forløb, hvor du arbejder med dansk og matematik ud fra praktiske opgaver tilknyttet værkstedsarbejdet.

Så har du et mål om at skulle på erhvervsskolen vil du komme til et TOPMØDE om dette:
Er du faglig klar (tændt) til den uddannelse du har valgt
Har du forudsætninger i dansk og matematik for at kunne starte
Kan du i løbet af 20 uger på grundforløb forventes at klare de særlige krav,
der er ved overgangen til hovedforløbet (Praktikken/lærepladsen)

Vores samlede “pakke” indenfor Dansk/Matematik er:

Screening
Alle der starter hos os screenes i dansk og matematik. Screeningerne skal hjælpe os med at afdække:

  • Dine kundskaber i dansk og matematik
  • Dit læringspotentiale
  • Hvorvidt du har behov for undervisning i henhold til din uddannelsesplan
  • Hvilken form for undervisning du vil have bedst udbytte af

Test og undervisning til ordblinde og talblinde

Viser screeeningen tegn på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes du en dyberegående test i samarbejde med Center for Specialundervisning (CSU). Testen afdækker, hvorvidt der er tale om ordblindhed/talblindhed eller andre eventuelle indlæringsvanskeligheder, som så følges op af råd, vejledning og undervisning.

I reformaftalen om en ny erhvervsuddannelse fremhæves det, at produktionsskolernes rolle skal styrkes (Aftalens kap.6.4). I den forbindelse peges der på to ting:

• UU får skærpet opmærksomhed ift. at vejlede unge, der ikke umiddelbart lever op til ad gangsforudsætningerne på erhvervsskolen, til opkvalificering på produktionsskolen (et målrettet forløb henimod erhvervsuddannelse).

• Produktionsskolen får styrkede muligheder for at lave målrettede forløb hen imod
erhvervsuddannelse, der kombinerer værkstedsundervisning på produktionsskolen med under visning i dansk og matematik samt undervisning på erhvervsskolen.

________________________________________

På produktionsskolerne er det en af hovedopgaverne at gøre unge klar til erhvervsuddannelse! Et målrettet forløb hen imod erhvervsskolens grundforløb er individuelt tilrettelagt, og forløbet skal både sikre den unge adgang til erhvervsskolen, men også sikre at den unge er klar til at gennemføre uddannelsen!

Hvad med de unge, der har svært ved at komme ind på erhvervsskolen?
2-tallet er kun en del af udfordringen! På Korsør ProduktionsHøjskole tager vi hånd om at gøre den unge klar til erhvervsuddannelse. Både til at komme ind på erhvervsskolen – men også til at komme ud igen med et svendebrev i hånden!

På Korsør ProduktionsHøjskole opfattes produktionsskoleopholdet som starten på en
ungdomsuddannelse for de unge, der har behov for en anden måde at lære på.

Vi er rammen for individuelle uddannelsesforløb med et praktisk udgangspunkt:
Produktionsskoleforløb, EGU, Kombineret UngdomsUddannelse og produktionskolebaseret lærlinge.

Vi har følgende værksteder:

Maler, Pædagog (Kløverhaven), Metal, Byg & anlæg, Værftet,
Kontor, It Medie & Teknik, Idé & Form, Køkken, Sport & Adventure, Musik og Café Sydbyen.