• færdig-bånd-til-xor-done

Værftet

… LA’ STREGEN STÅ!

Værftet bygger, reparerer og vedligeholder skibe og joller og sejler i nogle af dem

Hvis du er på Værftet kan du både være med til at bygge og vedligeholde skibe for skolen og for eksterne kunder. Det kan dreje sig om alt fra små joller til større lystfartøjer, det kan være nye både eller historiske fartøjer. Og det er hele skibet, både udenpå og indeni, det er både bordplanker og aptering, det er tovværk og sejl og vasken i kabyssen.

Værftets deltagere skal desuden ud at sejle i sommerperioden, når der er tid og vejr til det.


Sikkerhedsinstruktioner